Гаранционно обслужване

 • Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 oт ЗПП, Пюъртек предлага на Потребителите, които имат качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП законова гаранция от 2 години на закупените от тях стоки в съответствие с договора за покупко-продажба на стоки. Пюъртек отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
 • Пюъртек предоставя търговска гаранция единствено при покупка на услугите „Сребърен пакет обслужване” и „Златен Пакет обслужване” и само за съответната стока, за която услугата ще се ползва. Предоставената тъговска гаранция при закупуване на услугата „Сребърен пакет обслужване” е за срок от 2 години, а при закупуване на „Златен пакет обслужване” е 5 години. Отделно от покупката на описаните услуги по обслужване в пакет, Потребителят може да закупи срещу посочената от Пюъртек цена удължаване на търговската гаранция на 3 (три) години или на 5 (пет) години.
 • Потребителят получава от Пюъртек търговска гаранция в писмена форма, съдържаща информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена. Всички търговски гаранции по настоящите Общи условия са валидни при закупуване от Потребителя на консумативи по поддръжка и експлоатация на закупените стоки от Пюъртек.
 • Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:
 1. в случай на изгубена гаранционна карта; 
 2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Пюъртек лице или сервиз; 
 3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 4. в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 
 5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 6. в случай че в гаранционния период Потребителят закупува консумативи за стоката от лица различни от Пюъртек.
 • Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта оторозирани сервизи, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Удължаване на гаранция

Удължена гаранция 3г.
Удължена гаранция 2+1 години.
100,00 лв.
Удължена гаранция 5г.
Удължена гаранция 2+3 години.
150,00 лв.
Сравнение на модели