СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

 Пакет Обслужване За модели с Посещения Включва Цена на пакета Гаранция 
Консуматив   регистриране на сайта до 48ч модели без обратна осмоза    комплект филтри -  Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, UF 140  
модели с обратна осмоза  комплект филтри -   Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, Мембранен 165  
Стандарт   регистриране на сайта до 24ч модели без обратна осмоза  1 път в годината обслужване от техник, профилактика и комплект филтри/  Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, UF 150 24м 
модели с обратна осмоза  обслужване от техник, профилактика и комплект филтри/  Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, Мембранен 175 24м 
Про  регистриране на сайта реакция до 12 часа модели без обратна осмоза  2 пъти в годината при необходимост обслужване от техник, профилактика и комплект филтри/  Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, UF 200 24м 
модели с обратна осмоза  обслужване от техник, профилактика и комплект филтри/  Седиментен, Прекарбонов, Посткарбонов, Мембранен 225 24м

ПАКЕТИ

Сравнение на модели